Ambulerende Glassmester Kvamme

logo_mindre.png

Utskifting av knust eller punktert isolerglass, UTEN å skifte karmer/rammer

Vi har spesialisert oss på utskifting av knust eller punktert isolerglass UTEN å skifte karmer/rammer. Dette er er fordelsaktig på mange måter. Les videre for å vite hvorfor og hvilke typer utskiftinger vi tilbyr.  

Kostnadseffektivitet:
Å erstatte bare isolerglasset i stedet for hele vinduet med rammen kan være betydelig billigere. Isolerglass utgjør ofte en mindre kostnad sammenlignet med å erstatte hele vinduet.

Reduksjon av avfall:
Ved å bytte ut bare isolerglasset reduserer man mengden materialer som må kastes eller gjenvinnes. Dette er i tråd med prinsippene om bærekraftig utvikling og miljøbevissthet.

Bevaring av estetikk:
Noen ganger kan karmene og rammene være i god stand og estetisk tiltalende. Ved å beholde dem, kan man opprettholde utseendet på bygningen eller hjemmet uten å gjøre store endringer.

Tidsbesparelse: 
Å erstatte isolerglasset alene kan være en raskere prosess sammenlignet med å bytte hele vinduet, spesielt hvis det er mange vinduer som trenger reparasjon. 

Mindre inngripende:
Å erstatte bare isolerglasset kan være mindre inngripende fordi det krever mindre demontering og mindre forstyrrelse av bygningsstrukturen.