Ambulerende Glassmester Kvamme

logo_mindre.png
Dag A., Olav og Johan Kvamme - Autoriserte Glassrådgivere

Om oss

Glassfaget er ikke bare en jobb i vår familie, men også en livsstil. Vi har alle jobbet i glassfaget helt fra endt skolegang, samt at Johan og Olav har vert med faren på jobb siden de kunne gå selvstendig. Vi er alle Autoriserte Glassrådgivere i regi av Glass og Fasadeforeningen i Norge. Oss tre ansatte som eier og driver selskapet er en fin gjeng, som jobber kjapt, fagmessig og effektivt.

Glassmester Kvamme startet sin ambulerende virksomhet i 1992, og feiret i 2022 30 år som ambulerende Glassmester. I starten reiste Glassmester Kvamme rundt etter faste reiseruter i 4 kommuner på totalt 1620 km², med et folketall på ca 14 000. Etterspørselen etter glassmestertjenester begynte straks å melde seg i fra nærliggende kommuner, og Kvamme så straks muligheten til utvidelse av sitt område. I dag, etter mer enn 30 år i markedet holder vi fast på prinsippet med faste reiseruter, men i et mye større område. Etter siste utvidelse, ambulerer vi nå i 88 kommuner på totalt 59 000 km² og med et folketall på 548 000. Vi dekker hele Møre & Romsdal, Vestland og Innlandet. Vi reiser etter fast reiserute hele året, som blir annonsert i avisene eller du finner dei her. Vi tar mål på ene turen, og monterer glasset på neste. Vi fokuserer nå kun på glassmesterservice, og montering av dører, vinduer og skyvedører i vedlikeholdsfri PVC eller Aluminium fra Fenstra. 

Om oss

Glassfaget er ikke bare en jobb i vår familie, men også en livsstil. Vi har alle jobbet i glassfaget helt fra endt skolegang, samt at Johan og Olav har vert med faren på jobb siden de kunne gå selvstendig. Vi er alle Autoriserte Glassrådgivere i regi av Glass og Fasadeforeningen i Norge. Oss tre ansatte som eier og driver selskapet er en fin gjeng, som jobber kjapt, fagmessig og effektivt. 

Glassmester Kvamme startet sin ambulerende virksomhet i 1992, og feiret i 2022 30 år som ambulerende Glassmester. I starten reiste Glassmester Kvamme rundt etter faste reiseruter i 4 kommuner på totalt 1620 km², med et folketall på ca 14 000. Etterspørselen etter glassmestertjenester begynte straks å melde seg i fra nærliggende kommuner, og Kvamme så straks muligheten til utvidelse av sitt område. I dag, etter mer enn 30 år i markedet holder vi fast på prinsippet med faste reiseruter, men i et mye større område. Etter siste utvidelse, ambulerer vi nå i 88 kommuner på totalt 59 000 km² og med et folketall på 548 000. Vi dekker hele Møre & Romsdal, Vestland og Innlandet. Vi reiser etter fast reiserute hele året, som blir annonsert i avisene eller du finner dei her. Vi tar mål på ene turen, og monterer glasset på neste. Vi fokuserer nå kun på glassmesterservice, og montering av dører, vinduer og skyvedører i vedlikeholdsfri PVC eller Aluminium fra Fenstra. 

Dag A., Olav og Johan Kvamme - Autoriserte Glassrådgivere

2012

Fra 2012 begynte vi å produsere Fenstra Vedlikeholdsfrie vinduer på Giske. Produksjonen ble flyttet til Litauen i 2016, og har nå kundemasse over store deler av Europa.

2016

Fra 2016 begynte vi å tilby produksjon og montering av Fenstrastuen. Det har vært en formidabel suksess, og er nå en av den viktigste omsetningen i selskapet. Glassmester Kvamme AS har i 2017 10 ansatte, og omsetningen og kundemassen øker stadig.

2018

Fra 15. april 2018, reduserte vi våres ambulerende område til kun å gjelde Nordfjord og Sunnmøre. Den 26. juni 2018 meldte Glassmester Kvamme as oppbud, og alle mann oppsagt, og driften lagt ned. «suksessen» med Fenstrastuen ble en økonomisk utfordring, som veltet selskapet. Fra 1. juli 2018 fortsetter driften midlertidig gjennom enkeltmannsforetaket Glassmester Dag A Kvamme, der Dag A Kvamme, Olav og Johan Kvamme er eneste ansatte.

2021

Fra 1.1.2021 startet vi et nytt aksjeselskap, med navn Ambulerende Glassmester Kvamme as. Det er et 100% familieeide selskap, som eies av Dag Arne, Johan og Olav. Aksjekapitalen er satt til 300 000,-, og det overføres en ordrereserve på 2,1mill til selskapet. Etter 2 ½ års drift igjennom enkeltmannsforetaket Glassmester Dag A Kvamme har vi omstrukturert det geografiske arbeidsområdet og spisset inn tilbudsnivået, tilpasset vår kompetansenivå og kapasitet.

2012

Fra 2012 begynte vi å produsere Fenstra Vedlikeholdsfrie vinduer på Giske. Produksjonen ble flyttet til Litauen i 2016, og har nå kundemasse over store deler av Europa.

2016

Fra 2016 begynte vi å tilby produksjon og montering av Fenstrastuen. Det har vært en formidabel suksess, og er nå en av den viktigste omsetningen i selskapet. Glassmester Kvamme AS har i 2017 10 ansatte, og omsetningen og kundemassen øker stadig.

2018

Fra 15. april 2018, reduserte vi våres ambulerende område til kun å gjelde Nordfjord og Sunnmøre. Den 26. juni 2018 meldte Glassmester Kvamme as oppbud, og alle mann oppsagt, og driften lagt ned. «suksessen» med Fenstrastuen ble en økonomisk utfordring, som veltet selskapet. Fra 1. juli 2018 fortsetter driften midlertidig gjennom enkeltmannsforetaket Glassmester Dag A Kvamme, der Dag A Kvamme, Olav og Johan Kvamme er eneste ansatte.

2021

Fra 1.1.2021 startet vi et nytt aksjeselskap, med navn Ambulerende Glassmester Kvamme as. Det er et 100% familieeide selskap, som eies av Dag Arne, Johan og Olav. Aksjekapitalen er satt til 300 000,-, og det overføres en ordrereserve på 2,1mill til selskapet. Etter 2 ½ års drift igjennom enkeltmannsforetaket Glassmester Dag A Kvamme har vi omstrukturert det geografiske arbeidsområdet og spisset inn tilbudsnivået, tilpasset vår kompetansenivå og kapasitet.